Oznam o konaní členskej schôdze


 Jimmi    06 Apr 2017 : 07:43

Oznam o konaní členskej schôdze občianskeho združenia Arabeska o.z.

OZNAM

o konaní riadnej členskej schôdze Arabeska o.z.


Uznesenie Rady OZ č.2016/01


 Jimmi    09 Feb 2017 : 21:40

Uznesenie Rady OZ o udelení čestného členstva

Rada OZ svojím uznesením udelila čestné členstvo členom, ktorí sa aktívne podieľali na vzniku Arabeska o.z.


Založenie Arabeska o.z.


 Jimmi    26 Oct 2016 : 20:30

Ustanovujúca členská schôdza na zlete v Nesvačiloch


Registrácia OZ


 Jimmi    21 Sep 2016 : 20:35

Registrácia o.z. Ministerstvom vnútra SR


Welcome
Username or Email:

Password:


Missing Code
[ ]
Date / Time
 
Last Seen Menu
News Categories
News by month 2017