Oznam o konaní členskej schôdze

Oznam o konaní členskej schôdze občianskeho združenia Arabeska o.z.

OZNAM

o konaní riadnej členskej schôdze Arabeska o.z.

Oznamujeme všetkým členom Arabeska o.z. , že riadna členská schôdza Arabeska o.z. bude dňa 6.5.2017 o 14. 00 hod v priestoroch Farní domov, čp 43, 340 04 Železná Ruda.

Členskej schôdze sa môžu zúčastniť a využiť hlasovacie právo iba členovia združenia s uhradeným členským príspevkom na rok 2017 alebo Čestní členovia.

Zverejnenie tohto oznamu na internetovej stránke Arabeska o.z.  sa v zmysle stanov pokladá za doručenú pozvánku.

Jimmi

Predseda rady združenia