Oznam o konaní členskej schôdze

Oznam o konaní členskej schôdze občianskeho združenia Arabeska o.z.

OZNAM

o konaní riadnej členskej schôdze Arabeska o.z.

Oznamujeme všetkým členom Arabeska o.z. , že riadna členská schôdza Arabeska o.z. bude dňa 25.5.2018 o 14. 00 hod v sídle OZ V Novom Meste nad Váhom.

Členskej schôdze sa môžu zúčastniť a využiť hlasovacie právo iba členovia združenia s uhradeným členským príspevkom na rok 2018 alebo Čestní členovia.

Zverejnenie tohto oznamu na internetovej stránke Arabeska o.z.  sa v zmysle stanov pokladá za doručenú pozvánku.

Jimmi

Predseda rady združenia