Založenie Arabeska o.z.

Ustanovujúca členská schôdza na zlete v Nesvačiloch

arabeska_ustanovujuca.png

Zápisnica z priebehu 1. členskej schôdze občianskeho združenia Arabeska o.z.