Oznam o konaní členskej schôdze

Oznam o konaní členskej schôdze občianskeho združenia Arabeska o.z.

OZNAM

o konaní riadnej členskej schôdze Arabeska o.z.
Tato novinka je z -Arabeska o.z.
https://www.arabeska.sk/news/udalosti-suvisiace-s-oz/oznam-o-konani-clenskej-schodze-2017