Založenie Arabeska o.z.

Ustanovujúca členská schôdza na zlete v Nesvačiloch

arabeska_ustanovujuca.png

Zápisnica z priebehu 1. členskej schôdze občianskeho združenia Arabeska o.z.
Tato novinka je z -Arabeska o.z.
https://www.arabeska.sk/news/udalosti-suvisiace-s-oz/zalozenie-arabeska-o-z